ManageEngine Menu
 
search

Site24x7

ארבעה פתרונות בקונסולה אחת

ניטור מובייל, אתרים ויישומי רשת | ניטור שרתים | ניטור ענן ציבורי ופרטי | ניטור ביצועי יישומים

תכונות מרכזיות

ניטור ביצועי אתרי אינטרנט:

ניטור ביצועי אתרי אינטרנט ושירותי אינטרנט כמו DNS,
FTP, SSL, SMTP, POP, URI, API, HTTPS מ-50+ מקומות דרך הרשת הסלולרית. קבלת התראות אמינות בעזרת צילומי מסך ובדיקות חוזרות ממספר אתרים.

ניטור יישומי רשת:

ניטור ביצועים וזמן הרצה של יישומי רשת. ניתן להשתמש בכלי ההקלטה החכם על מנת להקליט ולנגן יישומי רשת מורכבים.

ניטור VMware בענן פרטי:

ניטור, דיווח ותכנון האחסון עבור התשתית הוירטואלית. ניתן גם לנטר שירותי רשת ויישומים ממרכז המידע של הרשת.

 התרעה מיידית על תקלות בשרת:

התוכנה עוקבת אחר ביצועי השרת ומתריעה על כל חריגה. בעזרת יכולת ניתוח הבעיות של התוכנה ניתן להפחית את זמן התיקון ולבצע פעולות תיקון דרך אפליקציות לנייד.

ניטור ביצועי יישומים עבור פיתוח והפעלה (DevOps):

הצבעה מדויקת לרכיבים ביישום או בשרת שמייצרים שגיאות. ניטור עבור פלטפורמות Java, .NET and Ruby on Rails.

תצוגה מלאה של תשתית הענן:

פיקוח על יישומים קריטים אשר בענן על מנת להבטיח ביצועים אופטימלים. תמיכה ישר מהקופסה ב- Amazon EC2, RDS ו-S3 buckets.