ManageEngine Menu
 
search

OpUtils

תוכנת ניהול Switch Port וכתובות IP

OpUtils היא תוכנת ניהול Switch Port וכתובות IP שעוזרת למהנדסי רשת לנהל מתגים וכתובות IP בקלות. עם ארגז כלים מקיף הכולל 30+ כלים, התוכנה עוזרת להם לפקח על הרשת – זיהוי חדירת מכשיר זר, מעקב אחר שימוש ברוחב פס, ניטור זמינות של רכיבים קריטים, גיבוי קבצי תצורה של Cisco ועוד.

תכונות מרכזיות

ניהול כתובת IP:

סרוק IPv4 & IPv6 subnets ברשת כדי לזהות כתובות IP תפוסות ופנויות.

זיהוי חדירת מכשירים:

זיהוי חדירות של רכיבים זרים שעלולים להוות סכנה וחסימת הגישה עבורם.

גיבוי קבצי Cisco Config:

גיבוי של כל קבצי התצורה של שרתים ומתגים של Cisco באופן מחזורי ושמור על היסטוריית שינויים.

ניהול Switch Port:

סרוק את כל המתגים ברשת ומפה את חיבורי הפורטים של כל מכשיר כולל המיקום הפיזי שלו.

ניטור שימוש ברוחב פס:

נטר ונתח את מגמות השימוש ברוחב הפס של מכשירך.

כלי רשת:

ניטור שרתים קריטים ברשת עבור זמינות והתראות הדורשות טיפול מיידי.