ManageEngine Menu
 
search

Desktop Central MSP

ניהול שולחנות עבודה ומכשירים ניידים משולב עבור ספקי שירותי ניהול

Desktop Central MSP היא תוכנת ניהול שולחנות עבודה ומכשירים ניידים שמסייעת לספקי שירותי ניהול (MSP – Managed Service Providers) לנהל ביעילות שולחנות עבודה, שרתים, מחשבים ניידים ומכשירים ניידים של לקוחותיהם מאתר מרכזי אחד.

תכונות:

ניהול טלאי תוכנה (Patch):

בצע אוטומציה לשליחה מרחוק של פאצ'ים ליישומי Microsoft ולא-Microsoft של הלקוח והגדר תנאי תקינות מערכת.

ניהול יישומים לנייד:

ניהול והפצה של יישומים למכשירים ניידים. תומך בהפצת יישומים מסחריים ומקומיים.

ניהול צריכת חשמל:

ניתן לחסוך בחשמל על ידי הגדרת תכניות חסכון בחשמל, כיבוי מחשבים לא פעילים וקבלת דוחות בנוגע לזמן הפעלת מחשבים.

הפצת תוכנה:

מאפשר לקבוע מראש מועדי הפצת תוכנות למספר מחשבים יחד. תומך בהתקנת יישומי MSI, EXE, ISS ו-Script based

ניהול נכסים:

אפשר לנהל ולשלוט בכל נכסי מערכת המידע של הלקוח מרחוק, ולקבל עדכונים על אירועים כמו גילוי תוכנה/חומרה חדשה, זיהוי תוכנה אסורה וכו'.

ניהול מכשירי USB:

הגבלה ושליטה של שימוש במכשירי USB ברשת ברמת המשתמש וברמת המחשב.

ניהול מכשירים ניידים:

מאפשר לבצע קונפיגרציות, לנהל ולאבטח מכשירים ניידים מאתר מרכזי אחד.

שליטה מרחוק:

השתלטות מרחוק על שולחן העבודה של הלקוח כדי לפתור תקלות או לבצע שינויים. אפשר להתריע למשתמש לפני ההשתלטות, לרשום לו את סיבות ההתחברות, לעבור בין מספר מסכים, להעביר קבצים וכו'.

קונפיגרציות:

25+ קונפיגורציות מתוכננות מראש לתקנון שולחן העבודה, יישומים, מערכת והגדרות אבטחה של הלקוח.