ManageEngine Menu
 
search

Zoho Assist (זוהו אסיסט)
תוכנה לתמיכה מיידית מרחוק. תוכנה לשליטה מרחוק.

Zoho Assist (זוהו אסיסט) היא תוכנת תמיכה מרחוק ותוכנת לשליטה מרחוק מבוססת ענן המסייעת לתמיכה בלקוחות מרחוק דרך האינטרנט ועל פי דרישה. באמצעות Zoho Assist (זוהו אסיסט) קיימת גם האפשרות להשתלט על מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים, מכשירים סלולאריים ושרתים ללא צורך באישור מראש וללא מאמץ. מספר שניות זה כל מה שנדרש על מנת להתחבר באופן מאובטח ולהציע פתרונות תמיכה מרחוק.

תמיכה מיידית. תחזוקה ללא מאמץ.

הפעלת תמיכה מרחוק מיידית או תמיכה מתוזמנת בכל עת. הבטיחו תחזוקה פשוטה על ידי הגדרות תצורה של נקודות הקצה המאפשרות שליטה מרחוק ללא צורך בהימצאות משתמש הקצה.

תמיכה מרחוק לפי דרישה

איתור וטיפול בבעיות במחשבים מרוחקים באמצעות הפעלה מרחוק לפי צורך, ללא צורך בהתקנה מוקדמת. ניתן להזמין משתתפים גם באמצעות הזמנה בדואר האלקטורני.

גישה מרחוק ללא ליווי

הגדירו גישה מרחוק למחשבים ללא צורך בהימצאות משתמש הקצה ליד המחשב, גם ב-LAN וגם מחוץ ל-LAN. ההגדרה יכולה להיות לעמדה ספציפית או באמצעות פריסה מרובה על המחשבים. Zoho Assist תומך גם ב-Windows וגם ב-Mac.

כלי אבחון

בצעו פעולות אבחון מקומי של המערכת, כמו צפייה ומשימות פעילות באמצעות מנהל המשימות, פתיחת CMD, ניתוח מצב הקבוצות, החומרה, המדפסות, השירותים, התוכנות והמשתמשים המקושרים לכל מחשב.

פריסה מרובה

הגדירו גישה מרחוק ללא צורך בהימצאות משתמש על יד המכשיר עבור קבוצה גדולה של מכשירים באמצעות תהליכי פריסה מרובה של Zoho Assist. ניתן להשתמש בכלי הפצה אחרים או בסקריפט בהפעלת המחשב להתקנת ה-Agent למכשירים.

אתחול והתחברות מחדש

Zoho Assist מאפשר לטכנאים לאתחל מחדש כל מחשב בלחיצה אחת ולהתחבר מחדש מבלי לאבד שליטה.

שיחות קוליות ווידאו

אינטרקציה עם משתמש הקצה ופתרון בעיות מהיר יותר על ידי שיחה קולית או שיחה וידאו במהלך ההשתלטות המרוחקת.

תמיכה מיידית. תחזוקה ללא מאמץ.

הפעלת תמיכה מרחוק מיידית או תמיכה מתוזמנת בכל עת. הבטיחו תחזוקה פשוטה על ידי הגדרות תצורה של נקודות הקצה המאפשרות שליטה מרחוק ללא צורך בהימצאות משתמש הקצה.

תמיכה בכל אחד, גם בדרכים.

אין צורך להיות צמוד לתחנת העבודה שלך. כל מה שצריך לעשות הוא להתחבר לאפליקציה מהטלפון הנייד ולהשתלט מרחוק על עמדות, בכל זמן.

זוהו אסיסט - השתלטות דרך המכשיר הנייד

התחילו את 14 ימי הניסיון בחינם