Patch Connect Plus

הפץ והתקן טלאי תוכנה ליישומים של צדדים שלישיים באמצעות Microsoft SCCM

תמיכה בהתקנת טלאים של מעל ל-250 יישומים של צד שלישי

מערכת ניהול הקונפיגורציות המרכזית של מיקרוסופט, Microsoft SCCM, הינה בעלת תשתית מצויינת לניהול של עמדות עבודה והיישומים שעליהן. עם זאת, אחת המגבלות של SCCM הינה חוסר היכולת של מערכת זו להתקין טלאי תוכנה (פצ'ים) של יישומים שאינם יישומים מבית מיקרוסופט. זהו מקור לחוסר נחת עבור האדמיניסטרטורים ואנשי ה-IT, אשר נאלצים לעבוד עם מגוון רחב של כלים להתקנת טלאי תוכנה בכדי לעדכן את כל היישומים העסקיים ברשת שלהם, והדבר גוזל זמן רב. תוכנת Patch Connect Plus הינה כלי אשר מסייע לך להפיץ טלאי תוכנה ליותר מאשר 250 יישומי צד שלישי, כגון יישומים של Adobe, Java או WinRAR, והכל באמצעות השרת הקיים שלך של מערכת ניהול הקונפיגורציות המרכזית של מיקרוסופט. כך, יש בידך פתרון אשר מתבסס על אינטגרציה עם התשתית הנוכחית שלך של Microsoft SCCM.

הפוך את ניהול הטלאים של יישומי צד שלישי למשימה אוטומטית

הגן על המערכת שלך מפני סיכוני אבטחה באמצעות התקנת טלאים סדירה. קבע מועדים קבועים לביצוע של סריקות, ואסוף מידע אודות החולשות של המערכות אותן אתה מנהל. הפצת הטלאים למערכות הנמצאות בסיכון מתבצעת בצורה אוטומטית תוך שימוש בתשתית להפצת טלאים הקיימת בארגונך, זו של Microsoft SCCM.

הפק את המירב מההשקעה שביצעת ב- SCCM

כשאתה משתמש בתוכנת Patch Connect Plus בשילוב עם המסגרת של Microsoft SCCM שכבר קיימת אצלך, אתה יכול להתקין טלאים כמעט לכל תוכנה שהיא. כך, אינך צריך יותר להחזיק כלים נוספים לצורך התקנה של יישומי צד שלישי אחרים. וכן, בכך שאתה משתמש באותה הקונסולה של SCCM, אתה חוסך לעצמך את הצורך ללמוד איך משתמשים בקונסולות נוספות שכל תכליתן התקנת טלאים ליישומי צד שלישי.

התקן טלאים רק ליישומים שחשובים לך

אתה יכול לאשר התקנת טלאים רק על היישומים שנחוצים לך, בשל חשיבותם. אתה מקבל שליטה על היישומים אשר עליהם אתה בוחר לבצע את התקנת הטלאים.

התראות

קבל דוחות המפרטים את הסטטוס של כל טלאי-התוכנה הזמינים, עיין במידע אודות המועד בו בוצע עדכון התוכנה האחרון בבסיס הנתונים, וצפה ברשימה עדכנית של כל התוכנות החדשות אשר נתמכות על ידי Patch Connect Plus.

התקנת-טלאים חכמה

הפץ טלאי תוכנה אל היישומים, בעת שיישומים אלו אינם בשימוש. כך, ההתקנה מתבצעת בצורה תקינה ואתה יכול להיות בטוח שבאופן עקבי הליך הפצת הטלאים יתבצע כיאות.

חווית משתמש מדהימה

ההתקנה של תוכנת Patch Connect Plus היא נוחה מאוד וה-setup הינו חד פעמי. ממשק המשתמש הינו קל להבנה, וקיים תעוד מפורט שיכול לסייע למשתמשים בכל שלב בו הם נמצאים.