ManageEngine Menu
 
search

OS Deployer

תוכנת להתקנה ופריסה של מערכות הפעלה

OS Deployer, בעלת יכולות הדמיה ופריסה, עוזרת לך לתקנן ארגון שלם על מערכת הפעלה אחת/מעט מערכות הפעלה ובכך לצמצם את עלויות התמיכה, הכשרה וניהול הדרושים. OS Deployer יוצר הדמיה מדויקת של מערכת ההפעלה הכוללת: קונפיגרציות סטנדרטיות, מערכת ההפעלה עצמה, קבצי קונפיגרציה וכל היישומים שניתן להפעיל במספר מערכות במקביל.

תכונות:

הדמיית מערכת הפעלה:

יצירת הדמיה מרכזית של המחשב עם מערכת ההפעלה ויישומים. ניתן לעבוד במצב מקוון ולא מקוון.

פריסת מערכת הפעלה:

פריסה אוטומטית של מערכת ההפעלה למחשבים חדשים או כדי לתקן במהירות בעיה ב-OS.

תבניות פריסה:

יצירת תבניות פריסה שונות בהתאם לתפקיד והמחלקה של המשתמש.

פריסה אוניברסאלית:

ניהול של הדמיה אחת ללא קשר לחומרה אליה רוצים להפיץ.

מערכות הפעלה נתמכות:

Windows XPWindows 2003Windows VistaWindows 2008Windows 7Windows 8Windows 2012.