ManageEngine Menu
 
search

ניהול מרכזי נתונים ושרתים

ניטור ואופטימיזציה של ביצועי הרשת, השרתים, מרכזי הנתונים והאתרים.

ניהול ביצועי מרכזי נתונים ושרתים​

פתרונות לניהול תשתיות מרכזי נתונים ושרתים בסביבות פיזיות, וירטואליות וענניות.

ניהול תשתיות רשת ומרכזי נתונים

 •  ניטור וניהול הרשת – ביצועים, תעבורה ושינויי תצורות.
 • ניטור שרתים פיזיים ושרתים וירטואליים כולל Hyper-V ,VMware ו-Xen.
 • יצירת תצוגה מציאות של ה-Data Center באמצעות תצוגת תלת מימד עד רמת המדפים.
 • ניהול נכסים באמצעות תוסף CMDB.
 • קבלת הרתאות מיידיות על תקלות באמצעות הדואר האלקטרוני ו-SMS.

ניטור ביצועי שרתים ויישומים

 • גילוי שרתי יישומים, שרתים, מסדי נתונים, שירותי Web, טרנזקציות ויישומי ענן במרכז הנתונים ההטרוגני בארגון.
 • זיהוי מוקדם של צווארי בקבוק בביצועים, זיהוי מהיר של שורש הבעיה ופתרון בעיות יזום לפני שתהיה השפעה למשתמשי הקצה.
 • קבלת תמונה מדויקת כיצד על חווית המשתמשים מהיישומים בעזרת ניטור משתמשים אמיתי; הבטחת חווית משתמש אופטימלית ליישומי האינטרנט בארגון.
 • קבלת תכנון יכולות ותובנות על מגמות שיסייעו בתכנות ההתרחבות העסקית.

ניטור אתרים ושרתים

 • מעקב אחר חווית משתמשי הקצה ביישומי האינטרנט והאתרים בארגון מתוך למעלה מ-50 מיקומים ברחבי העולם.
 • הצגת דפי סטטוס ציבוריים של ממשקי ה-API אודות השירות שלכם.
 • ניטור ביצועים של יישומים ושירותי אינטרנט ממיקומים שקרובים למשתמשי הקצה.
 • מוצר משלים ל-ManageEngine Applications Manager, המנטר את חווית משתמשיי הקצה מתוך מקום מרכזי אחד.