ManageEngine Menu
 
search

ניהול יישומים

ניטור ופתרון בעיות ביצועים ביישומים במרכזי הנתונים בארגון או בענן.

ניהול שרתים ויישומים

פתרונות ליישומים מקומיים או מבוססי ענן שצוותי IT operations ו-DevOps סומכים עליהם ומסייעים להם לפקח ולנטר את ביצועי היישומים.

ניהול שרתים ויישומים (מקומי)

 • תוכנה מקיפה לניהול יישומים אשר מעניקה תמונת מצב ותובנות על ביצועי היישומים בסביבות דינמיות ומורכבות. בעזרת התוכנה יצומצם זמן הפתרון לבעיות וישתפרו ביצועי היישומים הקריטיים לארגון.
 •  עם למעלה מ-100 אינטגרציות מובנות ליישומים בסביבות פיזיות, וירטואליות וענניות, ניהול היישומים בארגון מעולם לא היה פשוט יותר.
 • זיהוי מוקדם של צווארי בקבוק בביצועים, זיהוי מהיר של שורש הבעיה ומתן פתרון יזום לפני שמשתמשי הקצה מושפעים.
 • שלא כמו כלי ניהול יישומים אחרים, עם Applications Manager תדעו בדיוק מהי חווית משתמש הקצה באמצעות הניטור בזמן אמת. הבטיחו את הביצועים של של היישומים שלכם וודאו שהשירות יציב.
 • קבלת יכולות תכנון ותובנות על מגמות אודות הביצועים של היישומים כדי לסייע בתכנון התרחבות הארגון.

תוכנה בקרה וניהול גישה ליישומים

 • גילוי וסינון באופן אוטומטי של כל היישומים הפועלים.
 • יצירה פשוטה של יישומים מפוקחים על ידי יצירת חוקים המוגדרים מראש.
 • יצירת מאגר יישומים מאושרים ובטוחים  לשימוש.
 • מניעות תוכנות זדוניות, "מתקפות אפס ימים" ואיומיים אחרים על ידי חסימת יישומים שאינם מותרים לשימוש.
 • ניהול ופתרון פשוט של רשימת "יישומים אפורים".
 • שליטה בגישות השונות ליישומים והפחתת הסיכויים למתקפות על ידי מתן הרשאות מתאימות למשתמשים.

ניטור שרתים ואתרים (ענן)

 • מעקב אחר זמני הפעילות והתגובה של אתרים, נקודות קצה של API ושירותים תלוים אחרים כמו FTP ,DNS, שרתי SMTP ומעלה מ-110 מיקומים גלובליים נוספים.
 • הדמיית פעולות קריטיות באינטרנט בדפדפן אמיתי על מנת לזהות בעיות בביצועים ופונקציונליות לפני משתמשי הקצה.
 • מעקב אחר ביצועי טעינה עבור משתמשים אמיתיים. הבנה על השפעתם של סקריפטים של CDN וסקריפטים צד שלישי על חווית המשתמש. בידוד בעיות על פי קנה מידה כמו מכשיר ודפדפן ותכולות נוספות כמו ניטור אמיתי של משתמשים.
 • מעקב אחרי מדדי השימוש שמשאבים ולוגים עבור Vms, שרתים ושירותי יישומים הפועלים על פלטפורמות ציבוריות בענן כמו AWS ו-Azure, כמו גם עם יישומים הפועלים מקומי בשרתי הארגון.

פלטפורמת סטטוסים והתראות

 • פלטפורמה להצגת תקלות שירות בשקיפות עם הלקוחות והעובדים.
 • מתן עדכונים בנוגע לתקלות מתמשכות ושמירת הלקוחות בתמונה.
 • אחסון דפי ססטוס למשתמשים פנימיים באמצעות הגבלה IP והגנה על סיסמאות.
 • מתן התראות באמצעות הדואר האלקטרוני ו-SMS על תקלות או מועדי תחזוקה למנויים בדפי הסטטוס.
 • התאמה אישית של דפי הסטטוס בעזרת דומיין, לוגו ו-favicon.

ניטור ביצועי יישומים ופתרון בעיות

 • מיטוב זמן התגובה של היישומים על ידי נטרול צווארי בקבוק בביצועים ליישומים שנבנו ב-NodeJS ,PHP ,Ruby on Rails ,.Net ,Java, ופלטפורמות סלולאריות.
 •  קבלת תובנות על מגוון שגיאות וחריגות ושיפור הביצועים של היישומים.
 • זיהוי כשלים ברכיבים בתוך תשתיות היישומים ניפוי שגיאות (debug) ביעילות.
 • קבלת מדדי ביצועי על הביצועים הכוללים של מסדי הנתונים לזיהוי איטיות.
 • קבלת התראות המופעולת על ידי AI ומניעת ירידה בביצועי היישומים מצד משתמשי הקצה.