ManageEngine Menu
 
search

פתרון ניהול ודוחות אחוד ל-Active Directory, Exchange ו-Office 365

ADManager Plus
במיוחד עבור Active Directory

פתרונות ניהול ודוחות ל-Active Directory המאפשר למנהלי IT וטכנאים למנהל אובייקטים ב-AD בקלות ולייצר דוחות מיידים בלחיצת כפתור!

ניהול אובייקטים ב- Active Directory

הקמת משתמשים 360°

הקמת משתמשים באקטיב דיירקטורי, שרתי Exchange, אופיס 365, Skype for Business
ו-G Suite.

ניהול משתמשים מרובה ב-AD

יצירה והקמת משתמשים מקובץ CSV וניהול האובייקטים

ניהול סיסמאות ב-AD

איפוס סיסמאות למשתמשים, הגדרת משתמשים שצריכים לאפס סיסמא בהתחברות הבאה, הגדרת אי פקיעת תוקף לסיסמא והרבה מעבר.

ניהול הרשאות שרתי קבצים

הקצו, ערכו או בטלו הרשאות שיתוף ו-NTFS של משתמשים וקבוצות בצורה מרובה. צפו ואמתו בתצוגה מקדימה את השינויים בהרשאות לפני שאתם מחילים אותם.

ניהול קבוצות AD

צרו קבוצות אבטחה וקבוצות הפצה מרובות בעזרת שימוש בתבניות חמכות. הוסיפו והסירו חברים בקבוצות בצורה מרובה, ועוד.

ניהול Microsoft 365 ו-Exchange

צרו משתמשים מרובים וקבוצות מרובות ב-Microsoft 365, נהלו רישיונות, צרו תיבות דואר ב-Exchange, העבירו תיבות דואר, הגדירו מגבלות אחסון, הוסיפו כתובות Proxy ועוד.

דוחות משתמשי Active Directory

דוחות משתמשים

זהו משתמשים מושבתים ונעולים, משתמשים פגי תוקף ועוד ללא שימוש בסקריפטים. בצעו פעולות ושינויים למשתמשים ישירות מתוך הדוחות.

דוחות התחברות משתמשים

צרו דוחות על התחברות אחרונה של משתמשים, חוסר פעילות, ניסיונות התחברות כושלים, משתמשים שמעולם לא התחברו ודוחות מובנים נוספים.

דוחות הרשאות NTFS

צפו בתיקיות המשותפות בשרת הקבצים וההרשאות אליהם, צפו במשתמשים וקבוצות בעלי גישה לתיקיות ספציפיות בשרת הקבצים, צפו בהרשאות שהירושה אליהן חסומה, ועוד.

דוחות קבוצות משתמשים

צפו בקבוצות אבטחה וקבוצות הפצה ביחד עם רשימת כל חברי הקבוצה, כולל משתמשים וקבוצות המשויכים לקבוצות מקוננות וכל זאת ללא סקריפטים בכלל.

דוחות תאימות

הוכיחו עמידה בתקנות IT כגון SOX, HIPAA, PCI, GLBA ו-GDPR באמצעות שימוש בדוחות.
ייצאו את הדוחות בפורמטים שונים - PDF, HTML, CSV ו-XLSX.

דוחות Microsoft 365 ו-Exchange

צפו בכל משתמשים Microsoft 365, רישיונות, משתמשים לא פעילים, משתמשים ללא תיבות דואר, חברים בקבוצות הפצה ועוד.

למעלה מ-100,000 טכנאים סומכים על ADManager Plus לניהול סביבת המשתמשים ב-Windows.

אוטומציות ב- Active Directory

יצירת משתמשים אוטומטית

צרו משתמשים באופן אוטומטי ב-AD, Office 365 ו-Exchange בבת אחת.

ניקוי AD אוטומטי

זהו ומחקו אובייקטים לא הכרחיים בסביבת ה-AD על ידי זיהוי חשבונות לא פעילים באופן אוטומטי.

ניהול רישיונות Microsoft 365 יעיל

זהו משתמשים לא פעילים ובטלו את הרישיונות שלהם ב-Microsoft 365 באופן אוטומטי.

קבעו מגבלות זמן לחברות בקבוצה

הוסיפו משתמשים לקבוצות ובאופן אוטומטי בטלו את את החברות שלהם בקבוצה אחר פרק זמן מסוים באופן אוטומטי.

הקצאת תיבות Exchange

קבעו וצרו תיבות Exchange למשתמשים וקבעו את הגדרות תיבת הדואר במהלך היצירה באופן אוטומטי.

אוטומציות מבוקרות

הטמיעו תהליכי אישורים לבקרה על מנת לוודא שהאוטומציות מתוכננות ומוגדרות בכל שלב.

האצלת סמכויות ב- Active Directory

שינויים ללא הרשאות בפועל

תנו לטכנאי Help Desk או לעובדים אחרים בארגון לבצע פעולות ב-AD מבלי לשנות ולתת להם הרשאות ממשיות ב-AD.

שינויים מבוססי OU

הגדירו גבולות ניהוליים לשינויים ב-AD מבוססי OU או דומיין והאצילו את הסמכויות לטכנאים.

התראות SMS ומיילים על שינויים

עדכנו משתמשים רלוונטים אודות משימות Active Directory שהושלמו.

דוחות על טכנאי Help Desk

השיגו רשימה מלאה של כל הפעולות ב-AD שבוצעו על ידי הטכנאים שלכם.

פעולות בקרה ניהוליות

קבלו מידע על כל הפעולות שבוצעו על ידי טכנאי ה-Help Desk ותפקידים נוספים, כמו יצירת טכנאי, עריכת תפקיד טכנאי, מחיקת טכנאי ועוד.

ניהול גישה מבוסס תפקיד

צרו בעלי תפקידים מותאמים אישית והקצו אותם למשתמשים שתרצו לאפשר להם לבצע פעולות ומשימות על משתמשים אחרים ב-AD.

תהליכי עבודה ב- Active Directory

תקן ביצוע משימות ב-AD

עקבו וייעלו את הפעולות הנעשות ב-AD ברחבי הארגון שלכם על ידי שימוש בתהליכי אישורים למשימות.

יצירת תהליכי עבודה מותאמים

הגדירו מגוון תהליכי עבודה עם שלבים שונים, כמו מבקשי בקשה, בוחנים, מאשרים ומוציאים לפועל בתאם לאופי המשימה ב-AD

הקצאה אוטומטית של משימות AD

הגדירו חוקים וכללים אוטומטיים להקצאת משימות לטכנאים על סמך פעולות, דומיין או עדיפות.

תהליכי עבודה ככלי תאימות ל-IT

קבלו את הרשימה של כל הבקשות שנוצרו, אושרו, בוצעו או נדחו על מנת שניתן יהיה לאמתן במהלך ביקורות תאימות.

מניעת שינויים לא מורשים ב-AD

עקבו אחר פעולות ב-AD על מנת שהם לא יפגעו בנורמות האבטחה של הארגון.

סטטוסים בזמן אמת

קבלו מיילים או הודעות SMS לאחר כל שלב בביצוע תהליך עבודה בבקשה, כלומר, כאשר בקשה נוצרות, נבחנת, מאושרת, יוצאת על הפועל או נדחית.

לקוחות בארץ

כלי AD מקוריים מול ADManager Plus

תכונות המוצר

Active Directory

ADManager Plus

ספריית דוחות מובנים ודוחות מותאמים אישית​

תבניות יצירה ועריכת משתמשים מבוססות הרשאות​

תהליכי עבודה מבוססי אישורים​

הרשאות מבוססות OU וקבוצות​

מחיקת חשבונות לא פעילים באופן אוטומטי​

ניהול גישה מוגבל בזמן​

דשבורדים מותאמים אישית​