ADAudit Plus
מעקב בזמן אמת אחרי
ה-Active Directory

עם למעלה מ-200 דוחות מעקב והתראות למייל

דוחות בזמן אמת ל-Active Directory

בזמן אמת, ודאו שהמשאבים הקריטיים ברשת שלכם כמו ה-Domain Controller מנטורים, מבוקרים ומדווחים עם כל המידע הנדרש על אובייקטי AD – משתמשים, קבוצות, GPO, מחשבים, OU, DNS, AD Schema ושינויי הגדרות עם למעלה מ-200 דוחות מפורטים עם ממשק משתמש נוח והתראות במייל.

תאימות

בעזרת הדוחות המותאמים לתקנים המובילים בעולם - SOX ,HIPPA ,GLBA ,PCI-DSS ,FISMA ארגונים קטנים וגדולים יכולים לעמוד בכל סטנדרט תאימות על ידי הדוחות וההתראות הפעילים 24/7 ברשת וזאת בעזרת הודעות בזמן אמת כסטנדרט.

התחברות משתמשים

ניטור גישת משתמשים ב-Domain Controller בזמן אמת ע"י התראות ודוחות, נתוני זמן אמת אודות סיסמאות שגויות, ניסיונות גישה, היסטורית התחברות ברחבי הדומיין.

איומים פנימיים

חשיפת התקפות ברשת הארגונית מחשבונות משתמשים, דוחות גישה ודוחות הרשאות, מקל על מציאת גורמים עוינים ברשת, עוזר במציאת שינויים שנעשו ע"י משתמשים בכלל ציודי הרשת.

הגדרת GPO

ביצוע דוחות עריכה לכלל השינויים ב-GPO בשרתים ותחנות הקצה (Windows), ניתוח אובייקטים וקונפיגורציית סיסמאות בדגש על עמידה בתקנים ורגולציות.

ארכיון מידע

שמירת כל השינויים התקופתיים, צפיה בדוחות על בסיס עבר, כגון, שינויים בסיסמאות והיסטוריית התחברות לתחנות ושרתים המאפשרים ניתוח אירועים מתקדם וייצוא דוחות לפורמטים שונים - PDF, xls, csv.

דוחות והתראות

למעלה מ-200 דוחות מובנים ואפשרות לייצר דוחות מותאמים אישית לניתוח נתונים בזמן אמת על שינויים ברכיבי ה-AD - סיסמאות, קבוצות, GPO, OU, Schema' DNS ואפשרות לקבלת התראות לניסיונות גישה ועריכה בסביבת ה-DC.

דוחות כניסה ויציאה ממחשבים

עקבו אחרי זמני ההתחברות וההתנתקות של משתמשים לתחנות קצה קריטיות ונטרו את משך זמני ההתחברות, ניסיונות כניסה כושלים, היסטוריה התחברות ופעילות דרך שירותי טרמינל. צפו ותזמנו דוחות גרפיים עם התראות בדואר האלקטרוני בזמנים קבועים על מנת לנתח ולהגיב בקלות להתראות ואיומי אבטחה בארגון.

ארכיון מידע

שמירת כל השינויים התקופתיים, צפיה בדוחות על בסיס עבר, כגון, שינויים בסיסמאות והיסטוריית התחברות לתחנות ושרתים המאפשרים ניתוח אירועים מתקדם וייצוא דוחות לפורמטים שונים - PDF, xls, csv.

תאימות

בעזרת הדוחות המותאמים לתקנים המובילים בעולם - SOX ,HIPPA ,GLBA ,PCI-DSS ,FISMA ארגונים קטנים וגדולים יכולים לעמוד בכל סטנדרט תאימות על ידי הדוחות וההתראות הפעילים 24/7 ברשת וזאת בעזרת הודעות בזמן אמת כסטנדרט.

התחברות / התנתקות

ניטור פעילות משתמשים על פי נתוני כניסה ויציאה לרשת, משך זמן ההתחברות, כישלונות וניסיונות התחברות. כל זאת בכדי לאתר פעילות רשת בלתי רצויה ומעקב בעזרת התראות ישירות למייל בזמן אמת.

כל הדוחות על תחנות קצה

צפו בכל הדוחות תחת קטגוריות ייעודית של תחנות קצה. הדוחות מאפשרים למנהלי הרשת לפקח על אירועי אבטחת מידע המתרחשים בתחנות הקצה עם גישה נוחה לדוחות וגרפים קלים להבנה.

דוחות והתראות

מגוון רחב מאוד של דוחות מותאמים לתחנות קצה, דוחות מתוזמנים ומתואמים אישית המדווחים על הפעילות המלאה של המשתמש בסביבתWindows, עקבו אחר שינויים ופעולות חשודות בארגון על מנת לחזק את הגנת הרשת מגורמים עוינים.

לקוחות בארץ

דוחות על שרתי קבצים של Windows

עקבו בצורה מאובטחת אחר יצירת קבצים, שינויים ומחיקת הרשאות לקבצים ותיקיות עם ניתוח מעמיק של שינויים ובעיות אבטחה למסמכים, קבצים ותיקיות בתחנות הקצה בפרט וברשת בכלל.

מערך גיבויים

עקבו אחר יצירה, מחיקה ושינויים בקבצים ואחר שינויי הרשאות גישה לספריות ותיקיות בשרתי הגיבויים. נטרו את כלל השינויים בשרתי הגיבויים בצורה יסודית ומאובטחת.

הרשאות גישה

עריכה מלאה של כל הרשאות הרשת, גישה לתיקיות וספריות, הרשאות ושיתופים. מעקב אחר פעילות "discretionary", כמו כן, "SACL", עם יכולות מפורטות בהנגשת המידע לצורכי אבטחת הרשת.

שרתי קבצים

יכולת מעקב אחר שרתי קבצים בצורה מאובטחת, ניטור כל השינויים במסמכים, תיקיות וקבצים בשרתיWindows , יכולת יצירת דוחות מעקב אחר ניסיונות גישה לתיקיות או מסמכים, שינויים במיקומי קבצים, הרשאות גישה ושיתוף.

כל הדוחות על שרתי קבצים

צפו בכל הדוחות תחת קטגוריות ייעודית של שרתי קבצים. הדוחות מאפשרים למנהלי הרשת לפקח על אירוע אבטחת מידע בשרתי ה-Windows עם גישה נוחה לדוחות וגרפים קלים להבנה.

שרתי EMC

בצעו בקרה אחר שינויים בשרתי EMC (VNX, VNXe, Celerra) בעזרת חלוקה לקטגוריות על פי קבצים, שרתים, שמות משתמש, שיתופים מבוססי שינויים. עקבו אחר שינויים בקבצים ותיקיות, שינויים בתיקיות משותפות והרשאות גישה. ייצאו את הדוחות ובצעו בעזרתם ניתוח על מנת להגיע לתאימות האבטחה הנדרשת.

NetApp Filers

עריכת שרתי NetApp Filer המאפשרת למנהלי רשת ה-Windows לעקוב אחר כל השינויים בקבצי CIFS, יצירת תיקיות, עריכה, מחיקה, שינויי הגדרות ושינויי הרשאות. עקבו ונטרו בעזרת הדוחות המובנים ובאמצעות התראות בדואר האלקטרוני אחר פרצות אבטחה וגישה לאובייקטים קריטיים.

דוחות על שרתי Windows

בקרו אחר זמני הכניסה והיציאה של משתמשים מתחנות העבודה הקריטיות כדי לנטר את זמן ההתחברות, ניסיונות התחברות כושלים, היסטוריית התחברות ופעילות בשירותי טרמינל. צפו ותזמנו דוחות גרפיים לדואר האלקטרוני וקבלו התראות כדי שתוכלו בזמן אמת אירועי אבטחה על מנת להגיב במהרה לאיומים אלו.

בדיקת תקינות קבצים

"File Integrity Monitoring" מסייע לנטר את תקינות הקבצים ומבצע מעקב אחר השינויים בשרתי ה-Windows ברשת. הכלי מנטר קבצים בתצורה (Log, audit, text, exe, web, configuration, DB files), סוגי קבצים (dll, exe וקבצי מערכת) ותיקיות.

בקרה מדפסות

מנהלי רשת יכולים לעקוב אחר הפעולות בשרת המדפסות על ידי דוחות עבור שימוש במדפסות, מסמכים אחרונים, דוחות מבוססי משתמש או מדפסת כל זאת תוך תאימות ועמידה בתקניSOX ו-HIPPA.

שרתי Windows

באמצעות בקרה על Windows Member, ניתן לעקוב אחר כניסה / יציאה של משתמשים ולנטר פעילות קריטית בשרותי טרמינל כמו שינויים במדיניות עם פעולות מתוזמנות, ניהול אובייקטים, אירועי מערכת ודוחות על תהליכי מעקב והתראות במייל.

כל הדוחות על שרתים

צפו בכל הדוחות תחת קטגוריות ייעודית של שרתי Windows. הדוחות מאפשרים למנהלי הרשת לפקח על אירוע אבטחת מידע בשרתי ה-Windows עם גישה נוחה לדוחות וגרפים קלים להבנה.

דוחות והתראות

בדקו את שרתי ה-Windows שלכם על ידי הצגת דוחות המוגדרים מראש עם יכולות סינון מתקדמות למעקב אחר כניסה ויציאה של משתמשים בשרתי Windows, הפיקו דוחות על שרתי ה-Terminal, עקבו אחר תהליכים ופקחו על פעילות המשתמשים בזמן אמת בעזרת התראות ודוחות.

תאימות

בעזרת הדוחות המותאמים לתקנים המובילים בעולם - SOX ,HIPPA ,GLBA ,PCI-DSS ,FISMA ארגונים קטנים וגדולים יכולים לעמוד בכל סטנדרט תאימות על ידי הדוחות וההתראות הפעילים 24/7 ברשת וזאת בעזרת הודעות בזמן אמת כסטנדרט.

השוואת גרסאות

Standard Edition

Professional

למעלה מ-200 דוחות מובנים.
בקרה בזמן אמת על סביבת ה-Active Directory.
ניטור משתמשי AD, קבוצות, מחשבים, OU ושינויי GPO.
בקרה על התחברות והתנתקות מעמדות קצה.
בקרה על יצירת קבצים, עריכה, מחיקה, גישה והרשאות.
מעקב אחר אירועי מערכת, משימות מתוזמנות.
בקרה אחר מדפסות וחיבורי USB.
התראות דואר אלקטרוני ודוחות מתוזמנים.
דוחות תאימות ספציפיים.
ארכיון מידע.
כל הפיצ'רים בגרסת ה-Standard.
בקרה על הגדרות אובייקטי Group Policy.
ערכים חדשים וישנים של כל שינויי הפרמטרים של אויבקטיי AD.
בקרה על שינויי הרשאות ב-Active Directory.
ניתוח השבתת חשבונות.
בקרה על שרתי DNS, סכמות, אנשי קשר ותצורה.
תמיכה בשרתי נתונים MS SQL.