Software Sources - מאגרי תוכנה

גיבוי ושחזור Active Directory RecoveryManager Plus


כלי גיבוי ושחזור Active Directory
 
זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב על מערכת Active Directory שלא קורה לה אסון כלשהו או שנמחקת בטעות במהלך חייה. מכיוון ש-AD הוא שירות קריטי לכל עסק, מנהלי מערכות המידע לא ששים לגבות המידע או לנסות לשחזר אובייקטים ישנים מכיוון שזה גוזל זמן רב ועלול לפגוע בתפקוד העסק. על מנת למנוע הפרעות מסוג זה ולהבטיח עבודה רציפה בעסק, RecoveryManager Plus מגיע עם תכונות גיבוי ושחזור אשר מבצעות אוטומציה לכל תהליך הגיבוי.
 


תכונות עיקריות
 
Granular Restoration
אפשר לשחזר אפילו חלקי אובייקטים על ידי שחזור רק של חלקים רלוונטים ברמת התוכנה. אין צורך בשחזור כלל המידע.
גיבויים מתוכננים
RecoveryManager Plus מתעד כל שינוי אשר נעשה מאז הגיבוי האחרון. שיטת גיבוי זו דורשת זמן גיבוי קצר ופחות שטח אחסון.

החזרה למצב הקודם
ניתן לחזור בזמן ולבטל כל שינוי שנעשה לפריט לאחר תאריך ספציפי.

ניהול גרסה
המוצר מתחזק קבצי גיבוי של הגרסה עבור כל שינוי ב-AD ומאפשר חזרה למצב הקודם עבור כל שינוי בקלות רבה.

ניהול שינויים
RecoveryManager Plus מעניק לך שליטה מלאה על שינויים הנעשים ב-AD כמו ביטול מחיקה, ביטול הזזה וביטול כל שינוי לאובייקט.