Software Sources - מאגרי תוכנה

הדמייה ופריסה של מערכות הפעלה – OS Deployer


תוכנת הדמיה ופריסת מערכות הפעלה

 
OS Deployer, בעלת יכולות הדמיה ופריסה, עוזרת לך לתקנן ארגון שלם על מערכת הפעלה אחת/מעט מערכות הפעלה ובכך לצמצם את עלויות התמיכה, הכשרה וניהול הדרושים. OS Deployer יוצר הדמיה מדויקת של מערכת ההפעלה הכוללת: קונפיגרציות סטנדרטיות, מערכת ההפעלה עצמה, קבצי קונפיגרציה וכל היישומים שניתן להפעיל במספר מערכות במקביל.