Software Sources - מאגרי תוכנה

ניטור אתרים ושרתים – Site 24x7


ארבע פתרונות בקונסולה אחת
ניטור מובייל, אתרים ויישומי רשת | ניטור שרתים |  ניטור ענן ציבורי ופרטי | ניטור ביצועי יישומים
 
   ניטור ביצועי אתרי אינטרנט
ניטור ביצועי אתרי אינטרנט ושירותי אינטרנט כמו DNS,
FTP, SSL, SMTP, POP, URI, API, HTTPS מ-50+ מקומות דרך הרשת הסלולרית. קבלת התראות אמינות בעזרת צילומי מסך ובדיקות חוזרות ממספר אתרים.
   התרעה מיידית על תקלות בשרת
התוכנה עוקבת אחר ביצועי השרת ומתריעה על כל חריגה. בעזרת יכולת ניתוח הבעיות של התוכנה ניתן להפחית את זמן התיקון ולבצע פעולות תיקון דרך אפליקציות לנייד.
   ניטור יישומי רשת
ניטור ביצועים וזמן הרצה של יישומי רשת. ניתן להשתמש בכלי ההקלטה החכם על מנת להקליט ולנגן יישומי רשת מורכבים.
   ניטור ביצועי יישומים עבור פיתוח והפעלה (DevOps)
הצבעה מדויקת לרכיבים ביישום או בשרת שמייצרים שגיאות. ניטור עבור פלטפורמות Java, .NET and Ruby on Rails.
   ניטור VMware בענן פרטי
ניטור, דיווח ותכנון האחסון עבור התשתית הוירטואלית. ניתן גם לנטר שירותי רשת ויישומים ממרכז המידע של הרשת.
   תצוגה מלאה של תשתית הענן
פיקוח על יישומים קריטים אשר בענן על מנת להבטיח ביצועים אופטימלים. תמיכה ישר מהקופסה ב- Amazon EC2RDS ו-S3 buckets.