Software Sources - מאגרי תוכנה

מכשירים ניידים


פתרון לניהול מכשירים ניידים – Desktop Central

פתרון לניהול מכשירים ניידים – Desktop Central

  • שנה פרופילים ומדיניות בנושא גישה למשאבי החברה.
  • נהל נכסים ניידים ועקוב אחר מידע הקשור למכשיר.
  • נהל הפצת אפליקציות ודוחות.
  • בצע נעילה מרחוק ומחיקת נתונים.
למד עוד
ניהול מכשירים ניידים לספקי שירותי ניהול – Desktop Central MSP

ניהול מכשירים ניידים לספקי שירותי ניהול – Desktop Central MSP

  • הגדר, נהל ואבטח מכשירים ניידים.
  • סרוק ועקוב אחר מספר הנכסים הניידים.
  • נהל והפץ אפליקציות פנימיות ומסחריות.
  • בצע נעילה מרחוק ומחיקת נתונים.
  • ייצר דוחות ישר מהקופסא.
למד עוד