Software Sources - מאגרי תוכנה

שיתוף פעולה בזמן אמת – Social IT Plus


Social IT Plus - רשת חברתית למערכות מידע


Social IT Plus מציעה קיר מדורג שעוזר לעובדי IT לפתוח דיונים ולשתף מאמרים וסרטונים בקלות ובמהירות. חברי הצוות רואים תכנים אלו ויכולים להגיב להם ולעשות 'לייק'.
Social IT Plus מתמשק עם ManageEngine OpManager וכלי ניהול IT צד שלישי של HP, IBM, CA & Microsoft דרך REST APIs. עובדי IT יכולים לשתף התראות, דפי ביצועי מכשירים ודוחות מכל הכלים הללו על הקיר של הרשת החברתית ולפתוח עליהם דיון על מנת לשפר את ביצועי מערכת המידע.