Software Sources - מאגרי תוכנה

ניהול מחזור חיי נכסים – AssetExplorer


כלי לניהול נכסי מערכת המידע בעסק שלך


דע מה קיים במערכת המידע שלך.
AssetExplorer היא תוכנת ניהול נכסי מערכות מידע (ITAM) המבוססת web. היא עוזרת לנטר ולנהל את כלל הנכסים ברשת לכל אורך חייהם. התוכנה מעניקה מספר דרכים לוודא גילוי כלל הנכסים ברשת. אתה יכול לנהל נכסי תוכנה וחומרה, להבטיח תאימות רישיונות תוכנה ולעקוב אחר הזמנות רכש וחוזים. AssetExplorer קלה להתקנה ומוכנה מיד לפעולה.
 


יתרונות
  • גלה את כל הנכסים ברשת שלך.
  • נהל ונטר נכסי תוכנה וחומרה.
  • ניהול מחזור חיים מלא של נכסי IT.
  • הבטחת תאימות רישיונות תוכנה.
  • קבלת החלטות מושכלות בנוגע לרכישת תוכנה וחומרה לאורך כל מחזור החיים של מערכת המידע.
  • מעקב אחר הזמנות רכש וחוזים.
  • דע מה העלות הכוללת של בעלות על נכס.