Software Sources - מאגרי תוכנה

תוכנת ניטור מערכות מידע תלת מימדית – RackBuilder Plus


מה זה RackBuilder Plus?
 
RackBuilder Plus מייצרת דגמים תלת מימדים של מרכזי נתונים ומנהלת את מצב האחסון שלהם על מנת לשפר ביצועים. תצוגת תלת המימד הדינאמית מציגה סטטוס בזמן אמת של כל הרכיבים בכל הארונות. כל תקלה או בעיה בתפקוד של רכיב מותראת על ידי שימוש בצבעים. לחיצה על רכיב שמסומן כפגום תכוון אותך מיד לרכיב זה.
ניתן להטביע את רצפת מרכז הנתונים  על גבי מסכי NOC ולאפשר בקרה 7X24. ניתן לגשת לתצוגות תלת מימד אלה מכל מקום ובכל זמן בעזרת iPad או מכשיר טאבלט אחר.