Software Sources - מאגרי תוכנה

ניטור ביצועי שרתים ויישומים Applications Manager


ניטור ביצועי יישומים - על פני סביבות פיזיות, וירטואליות ובענן

ManageEngine Applications Manager הוא פתרון ניטור ביצועי יישומים אשר מנטר באופן יזום את יישומי העסק ועוזר להבטיח שהיישומים יעמדו בציפיות של משתמש הקצה. Applications Manager מציע תמיכה ב50+ יישומים ושרתים ישר מהקופסא.
 
 
צפה בהכל
קבל תמונה מלאה של יישומי ה-web. נטר כל העברת
נתונים - על פני סביבות פיזיות, וירטואליות ובענן.
פשוט להתקנה ולשימוש
אין צורך ביועצים או עובדים יקרים כדי להגדיר מכשור. קבל תוצאות מידיות.
פתור בעיות מהר יותר
זהה ופתור בעיות ביישומים במהירות, לפני שזה משפיע על הלקוחות.
הכר את משתמשיך
קבל מידע שאין שני לו לגבי חווית המשתמש והתנהגותו.