Software Sources - מאגרי תוכנה

ניהול אחסון רב-ספקי – OpStor


ניהול שטחי אחסון של מספר ספקים
כלי ניהול הטרוגני לסביבת האחסון שלך

 
זיהוי תשתית אחסון
 • שימוש ב-SNMPCLISNIA's SMI-S, ואלגוריתמים נוספים על מנת לבצע זיהוי אוטומטי.
 • התוכנה יודעת לזהות שטחי אחסון שונים כגון RAIDstapelibrariestape drivesFC switchesHBAs, ו-host server.
 • תומכת בכלי האחסון של כל הספקים הגדולים.
 • יצירת מודל מקצה לקצה של כלל המכשור כולל רכיבי משנה.
 • תומך בגילוי בזמן שהתוכנה רצה דרך ממשק אינטרנט (web based GUI)
ניהול נכסים
 • דוחות מכשור עדכניים
 • מנהלים יכולים להזין פרטים כגון מיקום המכשיר, פרטי ספק ופרטי תמיכה טכנית.
 • פיקוח על הנכסים הלוגיים והפיזיים.
 • הצגת כלל משאבי המערכת: CPU, דיסק, זכרון, ופרטי IO.
 • הצגת פרטי כרטיס HBA יחד עם פורטים.
 • דוחות תקלה ותחזוקה ברמת המכשיר.                                                                                                                     
תצוגה:
 • מפה אשר מציגה את כל המכשירים והקשרים ביניהם.
 • טבלת קשרים מציגה את שם הקשר, מקור ויעד.
 • תצוגת סטטוס המכשור והקשרים על ידי אייקונים צבעוניים.
 • תצוגת תתי-מפות ופרטי מכשירים.
ניהול תקלות
 • רישום תקלות חיישני רכיבים כגון ספק כח, טמפרטורה, מאוורר, בטריה וכו'.
 • רישום התראות שינויי סטטוס.
 • פונקציות ניהול כגון הקצאת בעלים, כתיבת הערות, איפוס ומחיקה.
 • דיווח על אזעקות למנהלים על ידי אימייל או SMS בהתאם להגדרות.
 • מחמיר אזעקות אשר לא נענות לפי חוקיות מוגדרת.