Software Sources - מאגרי תוכנה

סורק אבטחת רשתות וניהול פאצ'ים – Security Manager Pro


תוכנת ניהול טלאי תוכנה (Patch) וסורק אבטחת רשתות

Security Manager Plus, מה זה?

Security Manager Plus הוא סורק אבטחת רשתות שמדווח באופן יזום על נקודות תורפה ברשת ומסייע בפתרונן. בעזרת יכולות סריקת נקודות תורפה, זיהוי פורטים פתוחים, ניהול פאצ'ים, ניהול שינויים בקבצי/תיקיות/רשומות Windows ודיווח נקודות תורפה, Security Manager Plus מגן על הרשת מפני איומי אבטחה והתקפות זדוניות.

 

איזה בעיות פותר Security Manager Plus?

Security Manager Plus מספק רשימה מפורטת של נכסי הרשת, מנתח נקודות תורפה ומזהה מכשירים חשופים. הוא אוטומטית פותר חלק מהסכנות למערכת על ידי הפצת פאצ'ים חסרים/עדכונים וחבילות שירות. בנוסף, Security Manager Plus מספק פתרונות למזעור סיכונים, מבטיח אבטחה תקינה של סביבת ה-IT ומייצר דוחות בקרת תאימות מקיפים.