Software Sources - מאגרי תוכנה

ניהול קונפיגרציות רשת – DeviceExpert


Device Expert – תוכנת ניהול תצורת רשת
 
DeviceExpert הוא פתרון מבוסס אינטרנט, לניהול שינויי רשת, קונפיגורציות וניהול תאימות (NCCCM) עבור נתבים, חומות אש והתקני רשת של מספר ספקים. DeviceExpert הוא פתרון שהוכיח את עצמו כבר אצל אלפי מנהלי רשת מסביב לעולם. DeviceExpert עוזר לבצע אוטומציה ולקבל שליטה מלאה על ניהול תצורת מכשירים לכל מחזור חייהם.
 

מה ניתן לעשות עם DeviceExpert
 
ניהול תצורות
גיבוי תצורת מכשיר, תחזוק הסטוריה, השוואת גרסאות ושינויי העלאה, הכל מממשק אינטרנטי מרכזי (web GUI).
שליטה בשינויים
מעקב אחר שינויי תצורה, קבלת התראות מיידיות ומניעת שינויים לא מורשים.
וידוא תאימות
הגדרת בדיקות ותנאים כדי לוודא תאימות מכשירים באופן אוטמטי. הפקת דוחות בנוגע לתאימות.
רישום פעולות
קבלת רשימה מלאה בנוגע לכל שינוי תצורה. רישום פעולות, אכסונם בארכיון ושחזורם.
אוטומציה
הפיכת פעולות שחוזרות על עצמן וגוזלות זמן רב לאוטומטיות. החלת שינויי תצורה למאות מכשירים בבת אחת.
שמירה על ארגון
בנה ותחזק בסיס נתונים, שמור על כל מכשירך מאורגנים.