Software Sources - מאגרי תוכנה
  • 1
OS Deployer

OS Deployer

 

תוכנת הדמיה ופריסת מערכות הפעלה

 
OS Deployer, בעלת יכולות הדמיה ופריסה, עוזרת לך לתקנן ארגון שלם על מערכת הפעלה אחת/מעט מערכות הפעלה ובכך לצמצם את עלויות התמיכה, הכשרה וניהול הדרושים. OS Deployer יוצר הדמיה מדויקת של מערכת ההפעלה הכוללת: קונפיגרציות סטנדרטיות, מערכת ההפעלה עצמה, קבצי קונפיגרציה וכל היישומים שניתן להפעיל במספר מערכות במקביל.
 תכונות:

 

הדמיית מערכת הפעלה
יצירת הדמיה מרכזית של המחשב עם מערכת ההפעלה ויישומים. ניתן לעבוד במצב מקוון ולא מקוון.
פריסת מערכת הפעלה
פריסה אוטומטית של מערכת ההפעלה למחשבים חדשים או כדי לתקן
 במהירות בעיה ב-OS.
תבניות פריסה
יצירת תבניות פריסה שונות בהתאם לתפקיד והמחלקה של המשתמש.
פריסה אוניברסאלית
ניהול של הדמיה אחת ללא קשר לחומרה אליה רוצים להפיץ.
מערכות הפעלה נתמכות
Windows XPWindows 2003Windows Vista,
 Windows 2008Windows 7Windows 8Windows 2012.

 

למדריך למשתמש (בשפה האנגלית), לחץ כאן: http://www.manageengine.com/products/os-deployer/OSDeployer.pdf