Software Sources - מאגרי תוכנה
Mobile Device Manager Plus
Mobile Device Manager Plus

האתגר:
עולם העסקים של היום משופע במכשירים ניידים. אנשים משתמשים בטלפונים הניידים האישיים שלהם לצרכי עבודה, או מקבלים טלפון מהעבודה ומשתמשים בו באופן חופשי. בסך הכל סידור זה תורם לפרודוקטיביות וליעילות בעבודה. שכן, הטלפון הנייד זמין ונגיש למשתמשים בכל מקום בו הם נמצאים, וכעניין אסטרטגי הם יכולים לנצל את הזמן כדי לעבוד מכל מקום.
עם זאת, קיים חשש כי השימוש המוגבר במכשירים ניידים יוצר גם סיכון. שכן, מעורב כאן מידע פנימי רגיש של החברה אשר שוכב לו התוך כיס מכנסיהם של העובדים. אובדן או גניבה של מכשירים ניידים מעמיד סיכון ממשי לאובדן דאטה של החברה.

מה יכולים ארגונים לעשות?
ארגונים צריכים לאמץ פתרונות אשר יסייעו לצוות ה-IT לנהל את מכשירי הטלפון הניידים מכל זוית, החל מביצוע ההרשמה של המכשירים (enrolment) ועד לכדי מחיקה של המידע שעליהם, כשמדובר במידע של החברה.לפיכך, פתרון לניהול מכשירים ניידים איננו מוצר מותרות אלא הכרח חיוני.
פתרון כולל אחד לניהול טלפונים ניידים הינו צו השעה בארגונים. הדבר מאפשר לחברות לנהל את כל הטיפול השוטף במכשירים אלו בצורה יעילה ואפקטיבית, ולחסוך בהוצאות תפעוליות.

כיצד תוכנת Mobile Device Manager Plus יכולה להתאים לתוך מסגרת העבודה הקיימת של ה-IT בחברתך?
תוכנת Mobile Device Manager Plus מציעה מגוון גדול של פיצ'רים אשר מאפשרים לצוות ה-IT בחברתך לנהל טלפונים ומכשירים ניידים, החל משלב ההרשמה (enrollment) של הטלפונים, וכלה בניהול האבטחה שלהם.


נהל את הטלפונים והמכשירים שלך מסוג iOS, אנדרואיד וטלפון Windows

הרשמה של המכשיר
בצע הרשמה (Enrollment) לכל המכשירים בצורה ידנית, או בצורה קבוצתית (bulk). אתה יכול גם לתת למשתמשים לבצע בעצמם את ההרשמה לטלפונים שלהם שהינם מסוג iOS או אנדרואיד, תוך שהמערכת מאשרת את הזהות האותנטית שלהם פעמיים (זיהוי המשתמש מתבצע בשתי רמות שונות).
 
ניהול האפליקציות
פזר למכשירים השונים אפליקציות, הן אפליקציות של החברה שלך והן אפליקציות שנרכשו בחנויות המקוונות לרכישת יישומים. אתה יכול להסיר יישומים ממכשירי טלפון או להפוך יישומים אלו לבלתי פעילים. אתה יכול גם לחלק למשתמשים השונים קודים שבאמצעותם הם יכולים לקבל יישומים מסחריים.  

ניהול הפרופילים
צור פרופילים וקבע מדיניות עבור מחלקות שונות בארגון שלך ועבור תפקידים שונים, ושייך פרופילים אלו לקבוצות המתאימות.

ניהול נכסים
בצע סריקה כללית כדי לקבל את הנתונים אודות האפליקציות המותקנות על המכשירים. כך תוכל גם לקבל את הנתונים אודות מגבלות שקיימות על המכשירים, ולדעת מהם האישורים (certificates) שנמצאים בכל מכשיר, או לקבל את נתוני החומרה של המכשיר.

ניהול האבטחה
הגדר את הסטנדרטים של האבטחה וקבע את המדיניות הנוגעת לסיסמאות (passcodes) ולנעילת המכשירים. כך, תוכל לוודא כי המידע של חברתך נשמר בטוח מפני אנשים חיצוניים.  

ניהול המיילים
התוכנה מאפשרת לך להגן על תקשורת האי-מייל הפנימית בארגון שלך באמצעות חלוקת הפלטפורמה ל-"מיכלים" שונים (Containerization). כמו כן, קיים שימוש ב- Exchange ActiveSync

ביקורת ודוחות
ערוך ביקורת למכשירים הניידים באמצעות דוחות המוכנים לשימוש (out-of-the-box). בין הדוחות תוכל למצוא למשל דוח המפרט את המכשירים שעברו root, או דוח שמפרט את המכשירים שיש עליהם אפליקציות שנקבעו על ידך כאסורות ונכללו ב"רשימה שחורה" של אפליקציות.שפות
התוכנה זמינה בשפות הבאות:
אנגלית, סינית, יפנית, ספרדית, גרמנית, פולנית ותורכית.

צור עימנו קשר על מנת לרכוש את המוצר.